Ausstellungen

nadelbaeumchen
2009 Festival St. Gallen
„Kunst und Kulinarik im Keller“, Freistadt, A
2008 „Lange Nacht der Schmuck-Kunst“ Wien, A
„16-Ender“ LDZ, Linz, A
„Kunst an der Leine“ – ART Leonfelden, Bad Leonfelden, A
Galerie APEX, Hopfgarten, A
Galerie MCM, Wien, A
2007 Galerie V&V, Wien, A
2006 Glasgalerie, Linz, A
2005 Autonomes Frauenzentrum, Linz, A
„Déjà-vu“ Kunstszene, Wien, A